Werkstukken
pieter van vollenhoven

Pieter van Vollenhoven

Pieter van Vollenhoven is geboren op 30 april in 1939, hij is nu dus 72 jaar oud. Hij viert zijn verjaardag op Koninginnedag. Zijn geboorte stad is Schiedam. Zijn vader heet P. van Vollenhoven en de moeder heet J.G. van Vollenhoven-Stuyling de Lange. De enige broer van Pieter was Willem Jan van Vollenhoven, helaas is zijn broer in 2006 overleden en is 71 jaar geworden. Op de middelbare school het `Montessorilyceum in Rotterdam` behaalde hij in 1959 zijn gymnasium-B diploma. In 1959  gaat hij Nederlands recht studeren aan de Rijksuniversiteit te Leiden. In 1965 haalt hij zijn examen voor Nederlands recht. Tijdens zijn studententijd  leert hij Prinses Margriet  kennen. Op 10 maart 1965 werd bekend gemaakt dat ze gingen trouwen. Ze trouwden op 10 januari1967 in Den Haag. Toen ze getrouwd waren hoorde Pieter officieel bij het Koninklijk Huis. Ze kregen samen ook nog 4 kinderen, Maurits 1968, Bernhard 1969, Pieter -Cristiaan  1972 en Floris 1975.

Hij  wordt niet Prins genoemd maar Professor Meester Van Vollenhoven.  In het voorjaar van 1966 werd Pieter opgeroepen voor de dienstplicht. Tijdens zijn dienstplicht werkte hij ook bij de Juridische Afdeling Staf Bevelhebber der luchtstrijdkrachten in Den Haag. In datzelfde jaar heeft hij een onderzoek verricht naar vliegtuigongevallen voor het Commando Luchtverdediging in Zeist. Pieter haalt in 1967 zijn militair vliegbrevet. Het volgende jaar werd hij benoemd tot reserveofficier vlieger bij het 300 squadron  op vliegbasis Deelen.

Als hij klaar is met zijn dienstplicht gaat hij stages lopen bij de  Nederlandse Heidemaatschappij bijvoorbeeld: Akzo en KLM. Naast dat hij reserve kolonel is van de Koninklijke Luchtmacht is Pieter van Vollenhoven ook Adjudant in bijzondere dienst van Hare Majesteit de Koningin.

  Pieter is zowel nationaal als internationaal erg betrokken bij de veiligheidszorg. In 1975 werd  hij adviseur van de minister van Verkeer en Waterstaat en dan op het gebied van verkeersveiligheid. Daarna werd hij voorzitter van verschillende organisaties:

Raad voor de Verkeersveiligheid,

Spoorwegongevallenraad,

Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie,

Nationaal Verkeersveiligheidsfonds,

College Bevordering Veiligheidseffectstudies

Onderzoeksraad  voor Veiligheid,

Raad voor de Transportveiligheid.

Hij is ook nog eens ere-voorzitter van de Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers.

Vanaf 2005 1 oktober  is Pieter benoemd  tot hoogleraar Risk Management op de universiteit in Twente. De universiteit vindt dat hij erg levendig kan vertellen. Vanaf februari 2005 tot 7 februari2011 was Pieter van Vollenhoven voorzitter van De Onderzoeksraad  voor Veiligheid. De organisatie  doet onderzoek naar verschillende  veiligheidssoorten. Bijvoorbeeld van transport, defensie, industrie, gezondheidszorg, natuur en milieu.

De heer van Vollenhoven zet zich ook in voor  het monumentenbeleid, natuurbeleid en slachtofferhulp. In zijn vrije tijd speelt en luistert hij muziek. In 1987  haalde hij dan ook zijn vrienden bij elkaar, Louis Van Dijk, Pim Jacobs en Harry Van Hoof. Bij elkaar heette ze de “ Gevleugelde Vrienden” . Ze houden 20 concerten per jaar of het nou in het buiten- of binnenland was. Alle opbrengsten gingen naar het Fonds Slachtofferhulp. Ze behaalde 4 gouden cd’s. Toen Pim Jacobs was overleden ging hij gewoon door met de rest.  Hij is ook erg geïnteresseerd in de cultuur van het Hoge Noorden. Daar gaat hij altijd nog graag heen met Prinses Margriet. Samen schreven ze over hunnen ervaringen een boek.